Argibideak

 

ARDURADUNA/ Responsable:           June Calvo

TELEFONOA:  944833067


BAZKALTIARREN KOPURUA/ Número de comensales:

HAUR HEZKUNTZA                           152

LEHEN HEZKUNTZA                         308

DBH                                                     100

 

Oharrak:

Astero lau egun gutxienez geratzen direnak, ohiko bazkalkidetzat hartzen ditugu. Beste guztiak, berriz, ez-ohikoak dira.

 Errezibuen kobrantza, salbuespenak salbu, hilea bukatu ondoren egingo da, hurren hilabetearen 5a eta 7aren artean.        

  Notas:

Se consideran comensales habituales los que utilizan el comedor cuatro días a la semana como mínimo. El resto, se consideran esporádicos.

 El cobro de recibos, salvo excepciones, se realizará a mes vencido, entre el 5 y el 7 del mes siguiente.       

   SUKALDARIAK:

 Eduardo Izquierdo  

 Mª Angeles Mira  

 Begoña Denís 

 Mª Cruz Lozano  

 Mª Carmen Fernández

Karmele Vivanco

Nieves Cano            

Aurten, iraileko eta ekaineko lanegun intentsiboak izan ezik, aldi honi dagokion kobrantza, 8 errezibuetan egingo dizuegu. Kuotak ez ordaintzeak kanporatzea ekarriko du.

Jantokira joango ez deneko abisua gutxienez 48 ordu lehenago egin behar duzue.

Eusko Jaurlaritzak argitaratutako 2011ko azaroaren 18ko dokumentuaren arabera, itzuliko dira jantokiko kuotak.

Alergiak edo intolerantziak dituztenek, hori adierazteaz gain, sendagilearen egiaztagiria ekarri beharko dute.

Baldintza hauek guztiak, edonork egiazta ditzake Eusko Jaurlaritzaren web orrian, Eskola jantokiak delako atalean.

Arratsaldez eskola ez dagoenean (irailean, ekainean eta ostiraletan) umeak hartzeko ordutegia honako hau izango da:A excepción de las jornadas intensivas de septiembre y junio, el cobro correspondiente a este periodo se realizará en 8 recibos iguales. El impago de recibos conlleva la expulsión.

Las ausencias al comedor se deberán comunicar (si es posible) con una antelación de 48 horas.

Las devoluciones de las cuotas del comedor se con arreglo al documento del Gobierno Vasco con fecha de 18 de noviembre de 2011.

Les queremos recordar que, aquellos-as que presenten alergias o intolerancias alimenticias, además de comunicárnoslo, deberán aportar un certificado médico.

Todas estas condiciones pueden ser consultadas en la normativa que el Gobierno Vasco tiene en su página web, en el apartado de Comedores.

Para recoger a los-as pequeños-as cuando no haya clases por la tarde (septiembre, junio y viernes) el horario será: